bg en

Странджа остава Природен парк

20.07.2007
Това стана с окончателното приемане на промените в Закона за защитените територии, които предвиждат заповедите, постановленията и другите административни актове за обявяване на резервати, природни и национални паркове, защитени местности и исторически места, издадени до 30 юни 2007 г., да не подлежат на обжалване. 147 депутати гласуваха “за” тази промяна, 2-ма бяха против, а 15 се въздържаха. Образуваните съдебни производства срещу такива актове се прекратяват, записаха още депутатите в закона. Това означава и прекратяване на жалбата до ВАС на община Царево и фирма Краш 2000 за границите на ПП Странджа.