bg en

Стефан Аврамов

Стефан
Стефан Аврамов е Координатор "Защитени територии и видове" на Българска фондация Биоразнообразие. Член е и на Коалиция „За да остане природа в България“. Стефан Аврамов е с над 20 годишен опит в природозащитата, разработване на законовите текстове и лобирането за тяхното приемане. Работи за опазването на множество изчезващи видове като лешояди, сухоземни костенурки, дива коза, глухар, трипръст и белогръб кълвачи и др. Провежда и активна борба с бракониерството и трафика на защитени видове.

Еднакво активен както на протести в защита на природата, така и в срещи с институции, подаване на жалби до български и европейски институции, писане на становища, планове за действие за защитени видове и др. През последната година Стефан Аврамов подпомогна случаите с борбата за спасяване от застрояване на Камчийски пясъци, Рила буфер, Калиакра и др.

За повече информация:
България оспорва иск на ЕК за необявена защитена буферна зона
Бомбата Калиакра – кой излъга хората?