bg en

Стая за увеличена реалност отваря врати за посетители в Благоевград

Стая за увеличена реалност отваря врати за посетители в Благоевград
13.05.2014
Българска Фондация Биоразнообразие и Регионален исторически музей – Благоевград имат удоволствието да Ви поканят на официалното откриване на стаята за увеличена реалност на 17 май от 17:00 часа.

Стаята за увеличена реалност е първа по рода си в България и използва нови технологии за формиране на екологично съзнание у младите хора. Тя представя пет интерактивни образователни сценария „Дивата коза – умелият алпинист”, „Мечката – очарователният гигант”, „Предизвикателствата в света на растенията”, „Протестът на кошовете за разделно събиране“, „Дружината на водните капчици“. По време на откриването посетителите ще имат възможност да видят някои от тях.

Образователните сценарии разказват на децата по увлекателен начин интересни факти за живота на различни защитени и редки видове. Първите сценарии са посветени на два символични за българската природа вида – мечката и дивата коза, а „Предизвикателствата в света на растенията” представя емблематични растителни видове от Рила, Пирин и Беласица. Благодарение на преживяванията, които предлагат интерактивните сценарии, децата ще могат да опознаят по-добре приятелите си от дивия свят и ще знаят как могат да им помогнат. Сценариите за водата и разделното събиране на отпадъците поставят важните въпроси за отговорно и разумно ползване на ресурсите на Планетата.

В необикновената стая за увеличена реалност мястото на действие е 360 градуса панорамна снимка. Въпреки че е предназначена основно за деца, тя определено ще предизвика интереса на хора от всички възрасти. Сценариите в Стаята са разработени на три езика – български, гръцки и английски.

Създаването на „Стаята за увеличена реалност” е част от проект „Транс-гранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните, с приноса на Българска Фондация Биоразнообразие”, в рамките на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., който се съ-финансира от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие (ERDF, 85%) и Националните фондове на Гърция и България (15%)
Покана 247.69 KB () Свали