bg en

Стартира тридневно обучение по „Презентационни умения”

22.02.2010
Тази година, в партньорство с Коалицията „За да остане природа в България” организираме серия от обучения по актуални природозащитни проблеми и гражданска активност. Обучението „Презентационни умения. Подготовка и успешно поднасяне на презентация пред аудитория” и е предназначено за експертите в Коалицията, активни граждански групи (Граждани за Рила, България – свободна от ГМО зона, Да спасим Иракли) и доброволческа група „Презентации” към Коалицията.

Обучението ще се проведе в три дни във време, удобно за младежите и гражданите, ангажирани с каузата опазване на природната среда. Курсът ще се състои както от теоретична, така и от практическа част. Лектор ще бъде Огнян Гъдуларов, тренер в „Девелор България” с 4 годишен опит в провеждането на интерактивни обучения по продажбени и мениджърски умения, ефективна работа в екип и презентационни умения. Завършил е Ветеринарна медицина през 2000 г. и практикувал в частна хирургична клиника до 2007 г.

В края на програмата участниците ще знаят:
  • Базисните елементи на комуникацията и тяхното значение;
  • Базисните елементи на комуникацията пред публика и механизма, по който те влияят;
  • Системата от различни типове презентaции, разликата между тях и препоръчителния начин на прилагането им.
В края на програмата участниците ще могат:
  • Да обръщат внимание на езика на тялото съзнателно и да го използват по подходящ начин;
  • Да подобрят уменията си, свързани с подготовка и изнасяне на презентация;
  • Да упражнят метода на отваряне и затваряне на интересна презентация;
  • Да взимат решения за подходящото използване на презентационни инструменти (Flipchart, PowerPoint);
  • Да увеличат самоувереността си при разговор пред публика.
Обучителният курс е част от проект "За да остане природа в България” (Договор № 01-01-00/04.03.2009), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.