bg en

Стартира природозащитен проект “Виж повече ЗА прилепите” с подкрепата на Мтел еко грант

прилепи
17.05.2013
Проектопредложението на Българска Фондация Биоразнообразие „Виж повече ЗА прилепите“ е едно от петте одобрени за финансиране измежду 30 кандидатури в ежегодната дарителска програма Мтел Еко Грант. Програмата финансира безвъзмездно малки, но стойностни проекти, които спомагат за опазването на околната среда и биоразнообразието.

Проектът на БФБ ще реализира пилотна информационна кампания, за да подобри обществената нагласа към прилепите и важните за тях пещерни местообитания. Той ще се осъществи с подкрепата на Център за изследване и защита на прилепите (ЦИЗП) към Национален природонаучен музей – БАН, Пещерен клуб Хеликтит и медийното партньорство на Интернет радио Бинар.

България е сред страните с най-богато видово разнообразие на прилепи в Европа. У нас се срещат 33 вида прилепи от общо 35 за континента и според Закона за биологичното разнообразие, всички те са строго защитени на територията на цялата страна. Всички облагородени пещери в България се обитават от прилепи с международен защитен статут, а някои от тях представляват значими убежища за зимуващи или летни колонии на видовете. Три от отворените за туристи пещери пък са местообитания с международно значение за опазването на европейските популации – Дяволското гърло, Орлова чука и Деветашката пещера.

В рамките на проекта до края на 2013 ще бъдат поставени информационни табели и ще бъдат обучени екскурзоводите в десет от най-значимите за прилепите и най-посещавани пещери в България - Деветашката пещера, Дяволското гърло, Леденика, Лепеница, Магурата, Орлова чука, Съева дупка, Ухловица и Ягодинска пещера.

Като част от съпътстваща кампания ще бъде разработено специално приложение (Прилепите в благоустроените пещери) към Интернет страницата на БФБ и ще бъдат публикувани материали в най-посещавания сайт за популярни статии Уикипедия. С проекта ще бъде ангажирано вниманието на доброволци и природозащитници с интерес към опазването на прилепите.