bg en

Становище на БФБ относно обсъждане за създаване на нов национален парк "Българско Черноморие"

Българска Фондация Биоразнообразие
20.06.2014
Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) подкрепя решението на Народното събрание за създаване на нов национален парк „Българско Черноморие“. Това решение отговаря на задълженията на България в рамките на Европейския съюз да опази природното наследство на Черноморския биогеографски регион и е една от най-добрите възможности за управление на природните богатства на Черноморието. В същото време БФБ е силно обезпокоена от начина по който се случи подготовката на това предложение от страна на МОСВ, дългите срокове, липсата на обсъждания със заинтересованите страни по време на изготвяне на предложението и качеството на разработката.
БФБ откри много разминавания и пропуски в предоставената за обществено обсъждане информация, които сочат за изключително некачествено подготвено предложение от страна на МОСВ, което води до съзнателно проваляне на идеята за създаване на парк „Българско Черноморие“.
1. Приложените карти за граници на Национален парк "Българско Черноморие" се различават.
2. В обхвата на защитената територия са включени имоти, които са част от населени места и селищни образувания, които не могат да бъдат обявени за защитена територия, съгласно чл. 18 на Закона за защитените територии.
3. В предложението са направени необясними пропуски за някои от най-важните екосистеми, биотопи и ландшафти на Черноморието: големи територии около Иракли, Емона и Кара дере, бреговете на Дуранкулашко езеро, дюните на Шабленската тузла, степите на Калиакра около с.Българево, дялове от Камчийски пясъци, дялове от Поморийско езеро, Паша дере, езерата Вая и Мандра, част от Ропотамо, дюните на Корал и т.н. Напълно непонятно е обявяването под защита на част от езеро или влажна зона.
4. В предложението не е включена никаква площ от акваторията на Черно море.
5. Предложената заповед за обявяване цитира отменени закони и административни органи, които не съществуват от над 15 години.
6. В предложението са включени и някои територии с по-малка природозащитна стойност или с вече увреден ландшафт, но натоварващи излишно предложението, като обща площ и създаващи потенциални мотиви за отхвърляне на предложението.
7. Припокриването на два природни парка „Странджа“ и „Златни пясъци“ с национален парк „Българско Черноморие“ няма особено природозащитно значение, но създава много сериозни административни затруднения за функционирането на тези два парка и по тази причина е безсмислено.
8. Забраната за застрояване само с масивни сгради е несъстоятелна! Обществото иска спиране на всякакво строителство в тази зона!

Част от горните недостатъци на предложението биха могли да доведат до обжалване на заповедта на Министъра за обявяване на парка даже и ако бъде решено такъв парк да бъде създаден.

В тази връзка препоръчваме:


1. В едномесечен срок МОСВ да преработи проектопредложението като представи ясна карта с граници и режими, които не допускат застрояване.
2. В двумесечен срок МОСВ да организира повторно обществено обсъждане на оправената документация.
3. В двумесечен срок да бъдат подготвени и обявени за обществено обсъждане заповедите за черноморските защитени зони по Директивата за местообитанията, които да дадат гръбнака от режими на крайбрежието.