bg en

Среща за възможностите на ЗТ и ЗЗ в Кюстендил

16.12.2009
След приветствените думи от представител на г-н Любомир Анчев - областен управител на Област Кюстендил, г-жа Стела Тодорова от Министерството на околната среда и водите, отговаряща за Европейската инициатива “Зелен пояс” изнесе приветствено слово за откриване на срещата.

По време на срещата бяха представени две презентации. Първата – на Добромира Димова (заместник директор на Природен парк „Витоша”) имаше за цел да запознае широката общественост и представителите на регионалните институции със защитени територии и зони като среда за развитие на общности и региони в България. Бяха представени няколко добри практики за успешната роля на защитени територии в подкрепа на социо-икономическото развитие на местните общности в България.

Втората презентация се отнасяше до проект “Осогово в Зеления пояс” и беше изнесена от Петко Цветков – представител на Българска фондация Биоразнообразие и ръководител на проекта. По време на презентацията г-н Цветков запозна присъстващите с целите на проекта, както и с постигнатите до момента резултати и бъдещи дейности. Отново беше изразена ясната позиция от страна на БФБ за пълноценно и цялостно сътрудничество, както с местните управленски органи, така и с местни заинтересовани страни от региона на Осоговска планина.

В срещата участваха представители на община Кюстендил, община Невестино, РИОСВ Перник, ДЛС Осогово, Институт по земеделие - гр. Кюстендил, туристически дружества, както и представители на неправителствени организации, частни заинтересовани страни и местни медии.