bg en

Среща за представяне на резултатите от наблюдението на едрите хищници в Осогово

Среща за представяне на резултатите от наблюдението на едрите хищници в Осогово
26.02.2018
На 20 и 21 февруари, 2018 г. се състоя среща за представяне на резултатите от наблюдението на едрите хищници в Осогово. Мониторингът на едрите хищниците и тяхната хранителна база е важна част от изпълнението на проект „Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово“, която предостави възможност за постоянно наблюдение на проектните целеви видове: рис, мечка и вълк в периода от септември 2016 до Февруари, 2018г.  Повече от 30 участника, представители на различни институции и организации от България и Македония се събраха в х. Три Буки, за да се запознаят с резултатите от анализа на събраната по време на мониторинга информация.

Част от присъстващите са участници в изградената в рамките на проекта мониторингова мрежа, благодарение на която представители на местната общност подпомогнаха извършването на мониторинговите дейности в планината.

Срещата беше открита с встъпителни думи от Таня Георгиева – Шнел (Българска Фондация Биоразнообразие)  и Деспина Китанова (Македонско екологично дружество)  - координатори на проекта  от двете партниращи организации. Резултатите от мониторинга бяха представени от доц. Диана Златанова  - главен експерт по едрите хищници в проекта  и гл. асистент д-р Елица Попова  както и от  Александър  Стоянов – експерт едри хищници към МЕД.

Въпреки голямото количество снимки и видео материали  направени от фотокапаните, разположени  в планината, събраната информацията продължава да не предоставя нов материал, свидетелстващ за продължаване на  присъствието на риса в планината, стана ясно от презентацията на доц. Диана Златанова. Така интересният за страната ни вид,  който беше наблюдаван  без прекъсване в Осогово от 2008 до края на 2015  не бе „уловен“ от фото камерите през изминалия мониторингов период.  По този начин все още не може да бъде изяснена каква е сегашната ситуация на трите индивида, които бяха фотографирани през предишните години. Въпреки това материалите от фотокапаните демонстрират наличието на поне 2 глутници вълци, които са регистрирани на териториите и на България и на Македония. Фотокапаните са регистрирали и присъствието на мечка  в българската, южна част на планината.

Потвърденото присъствие на едрите хищници в планината още веднъж затвърждава  твърденията на БФБ, че Осогово има изключителна и добре запазена природа, както и демонстрира доброто и устойчиво  управление на природните ресурси в планината от всички заинтересовани страни и нуждата от постоянното полагане на усилия за подобряване на капацитета им в тази посока.

 Участниците в мрежата дадоха положителна оценка относно предоставените от проекта възможности за извършване на общ мониторинг едновременно и в двете страни и обединяване на информацията в една обща база данни. Предоставените възможности за сътрудничество и обмяна на опит и знания между двете страни също бяха високо оценени. По време на срещата бяха обсъдени и възможности за продължаване на дейностите по съвместното изпълнение на дейности по наблюдение на едрите хищници и в двете части на Осогово.

Участниците в срещата обсъдиха както положителните резултати от мониторинга и идентифицираха  нови посоки за работа за подобряване на мониторинговата мрежа в Осогово. Участниците също коментираха нуждата от допълнителни усилия за подобряване на въвличането  и участието на местните институции в мониторинговата мрежа и заявиха ясен интерес и желание да участват в процеса на осигуряване на възможност за продължаване на мониторинговите дейности в Осогово.