bg en

Среща с местната общност в Сапарева баня

13.04.2010
Повече за идеята за срещите с местните общности:

Практиката на старите страни членки в Европейския съюз показва, че след изготвянето на научно обосновани предложения и обявяването на Натура 2000 зоните, подготовката на планове за управление е най-трудният стадий за опазването и управлението на международните защитени зони. Доброто познаване на ползите и ограниченията, които възникват в резултат от включването на собственост в екологичната мрежа НАТУРА 2000 на местно ниво, ще допринесе както за възползването на общности, предприемачи и общини от възможностите, които Натура 2000 мрежата предоставя, така и до повишаване на подрепата за мрежата на местно ниво и изготвяне на максимално добри планове на управление на зоните с участието на заинтересованите страни.

Ето защо планираме да осъществим 5 информационни срещи-дискусии – по една в 5 региона с изключително богато биоразнообразие: Рила, Пирин, Родопи, една среща в района на Бяла и Камчия и една в Шабла на северното черноморие. Целта на тези срещи е да обсъдим съвместно с представители на общини, бизнеси, местни сдружения и всички желаещи жители потенциала за развитие на региона по устойчив начин, предизвикателствата и заплахите за реализиране на устойчиви практики, трудностите пред опазването и правилното управление на Натура 2000 зоните и възможностите за подпомагане на различни инициативи по програми от европейски фондове. Тъй като формата на предвидените срещи е дискусия в рамките на няколко часа в един ден, главната цел, която искаме да осъществим, е да съберем на едно място и да създадем канали за бъдеща комуникация между местните хора, общините и природозащитните организации.

Срещите се организират през пролетта на 2010 по проект „За да остане природа в България”. Проектът се финансира от Фонд за НПО от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство; Фондът е управляван с България от Фондация ЕкоОбщност и ФРМС, а самият проект се изпълява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Асоциация „Планини и хора” и ЕС „За Земята” от Коалицията „За да остане природа в България.

Стратегическата цел на проекта е да стимулира развитието на зараждащото се активно гражданско общество като основен механизъм за опазването на природата.

За контакти и повече информация:
Йорданка Динева, Българска фондация Биоразнообразие, телефон 0896 798902, jordanka.dineva@biodiversity.bg (за проекта)
Михаил Михов begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting, Асоциация "Планини и хора", телефон 0889 620483, misho@odysseia-in.com (за срещата в Сапарева баня)