bg en

Среща по проблемите на риболова в Странджа

sresta ribari
15.09.2011
На 15.09.2011 г. в залата на Дирекцията на природен парк „Странджа” се проведе работна среща по проблемите на риболова в реките в Парка. Срещата бе организирана от Българска Фондация Биоразнообразие, а лектор бе норвежкият експерт Од Тария Санлунд от Института за изследване на природата (NINA), Норвегия. Заедно с колегата си от БФБ Петко Цветков, двамата са извършили теренни проучвания по реките Велека и Резовска и представиха рибното разнообразие в тях, проблемите, свързани с миграцията на рибите, бариерите и рибните проходи, изкуствените съоръжения. Дискутирани бяха и възможностите за спортен риболов от страна на местните хора, туристите и гостите на парка.

Норвежкият експерт сподели техния опит във възстановяване на реките и пътищата за миграция на рибите, управлението на риболова и спортния риболов и контрол в Норвегия, разказа и за организациите на риболовците в Норвегия и спортния риболов като атракция за развитие на туризма.

В дискусията се включиха експерти от Ловно-рибарското дружество „Сокол 2001” от Малко Търново, експерти от Дирекцията на природния парк и БФБ, любители риболовци от града.