bg en

Среща на УС на БФБ на 7 септември 2020

BFB
14.08.2020
На 7 спептември 2020 г. ще се проведе среща на Управителния съвет на БФБ. Поради възникналата епидемична обстановка, въведените ограничителни мерки и задължителна карантина при пътувания между държавите, заседанието на Управителния съвет ще се проведе дистанционно през платформата Zoom.

На основание чл. 32, ал. 3 от ЗЮЛНЦ: „Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието“.

Срещата ще се проведе при следния дневен ред:
 
0. Избор на председател на заседанието
1. Представяне и одобрение на годишния доклад на БФБ за 2019 г.
2. Представяне и одобрение на Финансовия отчет на БФБ за 2019 г.
3. Представяне и одобрение на бюджета на БФБ за 2020 г.
4. Решение на съвета на молбата на г-жа Конаклиева за оставка
5. Представяне на кандидатурата за нов член на УС
6. Разни - дата за следващото заседание на Управителния съвет