bg en

Среща на НПО с представители на ЕК в София

12.04.2011
Бяха обсъдени наказателните процедури за нарушения в защитените зони като Иракли-Емине, Рила, Пирин, Странджа, Калиакра и др. По време на срещата бяха разгледани още проблемите с управлението на отпадъците в София и страната, АЕЦ Белене, липсата на ефективна стратегия за възобновяемите енергийни източници.
Експертите от Европейската комисия обобщиха процедурата на разглеждане на жалби, като се обърнаха с молба към неправителствените организации за по-конкретни искания, по-неоспорими доказателства и ясен адресат на подаваните сигнали. "Всеки ваш сигнал е важен за нас, защото дори, ако закрием процедура поради липса на доказателства за нарушение, тя винаги може да бъде възобновена с постъпване на нова информация по случая”, подчерта шефът на отдел "Натура 2000" в ЕК Щефан Лайнер.
Жан-Франсоа Бракелан опроверга твърденията, че ще бъдат прекратени наказателните процедурите в Рила и Пирин, като подчерта, че незаконните лифт и ски-писти, изградени в Пирин, са пример за една от най-големите слабости на българското правозащитно законодателство – прекалено ниските санкции, несъответстващи на сериозните нарушения.
Комисарите обявиха също така, че България предстои да въведе в законодателството си европейската директива за престъпленията срещу природата, която ще изисква много по-високи санкции за в бъдеще.