bg en

Слънцето на есента

Слънцето на есента
07.03.2009
На първото занятие на децата се предоставят готови отпечатани на картон и надписани с имената на дърветата силуети (контури) на 10 различни листа, които те оцветяват с акварелни бои в пъстри есенни цветове, упражнявайки техники за постигане на нюанс и контраст. На следващото занятие тези листа се изрязват и се апликират на голямо групово пано („Слънцето на есента”), в което всяко дете има свой принос така, както всяко дърво в парка има свой принос в цялата картина на пейзажа чрез своите листа. Така от белия лист се получава пъстра цветна мозайка от много цветни листа – лъчите на слънцето. Децата се научават да разпознават коя форма на листо на кой дървесен вид принадлежи. Апликирането става на групи от по 2 или 3 деца, като всяка групичка участва в композирането и залепянето на кръг от лъчи, изграден от различен дървесен вид.
„Слънцето на Есента” е с изрязан отвор, който се затваря с изрисуваното лице на слънцето, а когато лицето се свали, децата могат да се снимат в него като слънца. Децата много му се радват и го смятат за свое, защото всички участват в целия процес по изработването му и го правят заедно.