bg en

Скоро ще има решение за Странджа

21.05.2007
Днес се проведе второто заседание на Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), който гледа днес делото, с което Община Царево обжалва заповедта за обявяване на Природен парк «Странджа» от 1995 г. заради неясни граници. Ответна страна по делото е МОСВ, както и БФБ, «За Земята» и частни собственици на земи.

На днешното заседание като нови страни по делото от страна на ответниците се конституира и Национално управление по горите.

На миналото заседание жалбоподателите поискаха назначаване на съдебно-техническа експертиза, за изясняване фактите по делото. Днес тя беше представена пред съда. Ответниците имаха много въпроси по нея, тъй като я намират за неудовлетворителна. Накрая обаче тя беше приета.

Съдът изиска от двете страни по делото в 10-дневен срок да представят писмени защити. Процесуалният представител на министъра на околната среда и водите поиска жалбата да бъде разглеждана като недопустима,изтъквайки различни аргументи.

Върховната административна прокуратура изрази категорично мнение, че жалбата е неоснователна, тъй като изразените доводи за нищожност са неоснователни.
Ние продължаваме да вярваме в обективността на съдебната система,но се трвожим от факта, че дори жалбоподавателя намира опора в прецедента с решението на делото за «Камчийски пясъци» от 2006, когато една защитена територия беше заличена.