bg en

Ще го има ли Природен парк „Странджа”?

17.03.2007

След като поутихнаха страстите с Натура 2000 и исканията на Общините бяха напълно удовлетворени – някои общини решиха, че вече са недосегаеми и че могат да заграбват дори националното богатство.

Години наред Община Царево се рекламираше чрез Странджа и използваше близостта на планината и запазената, почти девствена природа като свои най-големи предимства за развитие на туризма. Днес същата Община обжалва заповедта за обявяване на Природен парк Странджа от 1995 г. и в името на бесните инвеститорски интереси по Южното Черноморие се отрича от парка.

За да узакони незаконното строителството на вилно селище „Златна перла” край село Варвара, „Краш 2000” ООД също завежда дело срещу Министерството на околната среда и водите, защото отмяната на заповедта за обявяване на Природен парк Странджа е единственият начин да се заобиколи закона и необжалваемото решение Върховният административен съд и да се завърши строежа, в който на зелено са се включили десетки чуждестранни граждани.

Ще успее ли Министерството на околната среда и водите да опази най-голямата защитена територия в България или за пореден път ще се огъне под мощните инвеститорски интереси?

Ще отсъди ли съда честно и по право в името на българската природа?

Ще има ли шанс тази вълшебна планина, разположена на кръстопътя на Европа, Азия и Кавказ да запази своите редки видове и да радва хилядите туристи, които я посещават?

Очакваме ви и вас! Всеки е от значение! Да покажем, че тези, на които им „пука” за природата вярват, че българската правосъдна система ще отсъди в полза на Странджа, за да спрат опитите на инвеститорите да заграбят и малкото запазена природа, която ни е останала (а именно 5-те % защитени територии).