bg en

Семинар за земеделците около Бургаските езера

05.04.2011
БФБ, БДЗП и Областна дирекция "Земеделие" - Бургас, организират информационна среща относно възможностите за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологичните плащания”, Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи по ос 2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Ще бъдат представени и националните стандарти – условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС) за земеделските стопани, попадащи в Натура 2000 зони в района на гр. Бургас.
Срещата ще се проведе на 11 април (понеделник) в залата на Областна администрация на 1 ет. от 10.00 до 14.00 часа. Програмата на срещата може да изтеглите оттук. За повече информация за срещата - Радостина Ценова, БФБ - 0888 508 502.