bg en

Семинар за поречието на р.Осъм

Семинар за поречието на р.Осъм
09.04.2009
Семинарът беше организиран съвместно от БФБ и Община Левски и събра над 30 представители на местни власти, държавни институции, компетентни в сферата на околната среда и водите, Гражданска защита и НПО. Беше представена Програма за опазване, устойчиво стопанисване и управление на водни обекти - стари корита на р. Осъм в Община Левски и беше постигнато съгласие върху конкретни мерки от нея. Беше обсъден и План за устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм.
Семинарът се явява заключително събитие на проект "Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм", финансиран от Холандско посолство по програма KNIP-MATRA.