bg en

Семинар за институциите за Странджа организира БФБ в Бургас

Учебно пътуване в Норвегия
13.10.2010
ПРОДЪЛЖАВА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА БЪЛГАРИ И НОРВЕЖЦИ ЗА ПО-УСПЕШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРК „СТРАНДЖА”

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) продължава серията от семинари и обучения за местните хора и институциите в района на Странджа. След успешния семинар в края на септември за местни предприемачи в с. Бръшлян, на 14 и 15 октомври 2010 в хотел „Атаген” в Бургас ще се проведе семинар не тема „Съвместно управление и разрешаване на конфликти в Природен парк „Странджа”. В него ще участват представители на най-важните институции, които имат отношение към територията на Странджа – Дирекцията на Природния парк, МОСВ, Общините Царево и Малко Търново, Районната Дирекция погорите – Бургас, РИОСВ – Бургас, Областна администрация Бургас, Държавните горски стопанства в Царево, Малко Търново, Звездец и Кости, Държавно ловно стопанство Граматиково. Повечето от тези представители взеха участие в едно от учебните пътувания до Норвегия, организирано от БФБ.

Семинарът и обученията се провеждат в рамките на Проекта на БФБ „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, осъществяван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Програмата на семинара включва лекции и дискусии по две основни теми - съвместно управление на защитените територии и разрешаване на конфликти. Подробно ще бъдат обсъдени механизмите за предотвратяване и овладяване на конфликти, опитът на Национален парк „Централен Балкан” или как се решават конфликти в български условия. Специално внимание ще бъде обърнато на възможностите за съвместно управление в района на Странджа, ще бъде споделен и успешен опит от Норвегия.

Лектори ще бъдат Бьорн-Арне Нес от Директората за управление на природата, Норвегия, Нела Рачевиц, Директор на Дирекцията на НП „Централен Балкан” и Пламен Димитров, Председател на Дружеството на психолозите в България.