bg en

Семинар-обучение по Адаптивно управление – световно утвърдена методика за планиране и управление на природозащитни програми и проекти

Рибарица сн. Уикипедия
19.05.2014
Българска фондация Биоразнообразие организира семинар-обучение по Адаптивно управление, който ще се проведе в периода 19-22 май 2014 г. Един от водещите в обучители Европа – Илке Тилдерс (Холандия) ще запознае участниците с най-важните моменти, свързани с прилагането на Адаптивното управление и Отворените стандартисветовният език в природозащитата. По време на семинара ще бъдат дискутирани ключовите въпроси, пред които се изправят всички работещи в сферата на опазването на природата: „Какво трябва да направим, за да постигнем природозащитните си цели?” и „Ефективни ли са нашите действия?”.
Участниците ще имат възможност и да приложат наученото като работят по конкретен случай, свързан с опазването на едрите грабливи птици в Югоизточна България.
Обучението ще се проведе в с. Рибарица, недалеч от територията на Национален парк „Централен“, където Българска фондация Биоразнообразие прилага тази световно утвърдена методиката на практика.
Настоящият семинар е част от работата на Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.