bg en

Сдружение “Дишай, Девня”

девня
“Дишай, Девня” е сдружение на граждани, които са припознали себе си в борбата за по-чист въздух в град Девня. Създадено е в началото на 2020 година от седем жени. По-късно се присъединяват и други жители на града. За пръв път в историята на този индустриален град, граждани се организират и започват общественополезна дейност за опазване на околната среда. Жените от "Дишай, Девня" издигат глас срещу допусканeто в периода от 2018 г. досега на мащабни дейности за складиране и третиране на отпадъци, включително чрез изгаряне с или без оползотворяване на енергията, които са с потенциал за допълнително замърсяване на въздуха, водите и почвите в града и агломерацията, исторически засегната от разположените там предприятия на индустриалната химия през 70-те години. Те активно се включват в редица инициативи, срещи с отговорни институции, работят за адекватно информиране на съгражданите си и хора в района за проблема с въздуха и завода. Борят се срещу инсталации за изгаряне на отпадъци и депа за опасни и неопасни отпадъци в Девня.

За повече информация
ФБ страница на сдружението: https://www.facebook.com/dishaydevnya/?ref=page_internal 
Девня иска да диша: https://www.youtube.com/watch?v=9eur0Hoy-ws