bg en

SaveGREEN - Глобална стратегия за устойчив транспорт и друга линейна инфраструктура

re
12.04.2021
Пътищата, железопътните линии, електропроводи и други линейни инфраструктури са глобални големи заплахи за биологичното разнообразие. И все пак те също са от съществено значение за задоволяване на нуждите на нарастващото население. Необходими са спешни решения и целенасочени действия, за да се гарантира, че настоящото, много бързо нарастване на линейната инфраструктура - особено в най-разнообразните региони в света, където се наблюдава най-бързият растеж - не уврежда необратимо природната среда.