bg en

СЪСТЕЗАНИЕ НАТУРА 2000 В ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

19.02.2008
Състезанието ще се проведе в два кръга – училищен (по места) и финален (в Пазарджик), като право на участие имат всички желаещи ученици от 7 до 12 клас. Материали за самоподготовка можете да изтеглите в нашия сайт в раздела "За ученици и студенти". Чрез РИО – Пазарджик, материали за самоподготовка на участниците, указания за провеждане на състезанието и примерни учебни тестове, са разпратени до всички 125 основни, средни и професионални училища на територията на Пазарджишка област.

БФБ ще поеме и финансира цялостната организация на състезанието, включително транспортните разходи на участниците във втори кръг и придружаващите ги учители. Училищата, които заявят участие ще организират само провеждането на училищния кръг. Всеки кръг ще включва тест и практически задачи. Писмените работи и в двата кръга ще бъдат проверявани от експерти на фондацията и ще се оценяват по предварително изготвени критерии. За финалния кръг в Пазарджик, ще бъдат класирани участниците събрали в общото класиране над определен брой точки, както и най-добре представилия се участник от училищния кръг във всяко училище.

Днес българската природа е поставена под сериозна заплаха, затова обща грижа, но и грижа на всеки от нас, е да опознаем и съхраним природното богатство на България. Това не би било възможно ако не предадем знанията и любовта си към него на децата!