bg en

СТРАНДЖА - приключение за сетивата на Зелените дни

СТРАНДЖА - приключение за сетивата на Зелените дни
21.04.2010
Участието бе организирано от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекцията на ПП „Странджа” в рамките на проекта „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, осъществяван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В изложението взеха участие и други български паркове, природозащитни организации, общини, производители на био-продукти от страната и чужбина, производители на туристическа екипировка и др. Целта бе да се рекламират природосъобразните бизнеси и ползите за хората и природата, възможностите за устойчив туризъм и зеления начин на живот. В рамките на Зелените дни се проведоха още еко-кинофестивал и международна конференция „Дестинация Зелен туризъм”, бяха представени две фотоизложби за българската природа, бе проведена акция за почистване на Южния парк и др.

Организатор на събитието бе Българската асоциация за алтернативен туризъм в партньорство със Столична община, Френския институт - София, Агенция Одисея-ин, Коалиция "За да остане природа в България" и др.