bg en

SOS - Спасете нашите морета

SOS - Спасете нашите морета
12.04.2018
172,120 граждани на Европейския съюз връчиха искане към министрите на околната среда и на рибарството

По време на срещата на Съвета на министрите на околната среда от ЕС в София, 172 120 подписа на граждани на ЕС призоваващи да се защитят нашите морета и да се спре прекомерния улов на риба бяха получени от Държавния секретар по околната среда на Швеция, Пер Енкуист.

Съвместна кампания на международните организации Our Fish (Нашата риба), Seas at Risk (Морета в риск) и WeMove.EU (Ние движим/действаме) петицията дава възможност на загрижени граждани на Европейския съюз да призоват страните-членки да приложат законите, с които са поели обещанието да има чисти и здравословни морета, и да спрат прекомерния улов на риба най-късно до 2020.
 
Текстът на петицията, започнала през октомври 2017, звучи така:
 
„Време е да спазите ангажимента, който поехте, за да спасите и защитите нашите морета до 2020 г. съгласно Морската директива на ЕС. Трябва да се направи повече, за да се сложи край на прекомерния улов. Рибата не е отпадък и не трябва да се изхвърля. Най-малко 30% от моретата на ЕС трябва да се превърнат в защитени морски територии и да бъдат предприети допълнителни смели мерки за постигане на екологично разнообразни, чисти и здравословни морета, както е предвидено в законодателството на ЕС.
 
Държавите-членки в цяла Европа са подписали законодателен акт на ЕС за морската среда, който може да спаси и защити нашите води до 2020 г., ако бъде приложен правилно. Но досега те очевидно пренебрегват собствените си обещания, докато нашите морски екосистеми продължават да бъдат унищожавани. С оставащите само няколко години за действие, предизвикателствата се увеличават всеки ден:
  • Над 40% от рибните запаси в Североизточния Атлантически океан все още са обект на прекомерен улов [2], а в Средиземно море улова достига и до 90%.
  • Рибата се третира като отпадък: десетки милиони риби продължават да се изхвърлят като отпадък всяка година, въпреки забраната въведена през 2014 г.
  • Защитата на дивата природа е подигравка: Все още само 9% от моретата около Европа са морски защитени територии, а не 30%, както препоръчват учените. Повечето от съществуващите защитени зони са защитени само на хартия, като само малък процент са наистина опазвани.“ 
Хора от цяла Европа призовават министрите на околната среда и на рибарството да предприемат незабавно спешни действия, ако наистина искат да постигнат екологично разнообразни, чисти и здравословни морета до 2020, както са обещали. Това трявба да включва прекратяване на прекомерния улов и защита на най-малко 30% от моретата в ЕС”, каза Йорг Роведер, старши организатор кампании в WeMove.EU.
 
Демонстрацията включваше костюми на морски животни и банер призоваващ за спешни действия за защита на моретата и забрана на прекомерния улов на риба.
 
Българска фондация Биоразнообразие и поддръжници се присъединиха към кампанията на международните организации като подпомогнаха провеждането на демонстрацията и връчването на петиция в София.

Снимки: WeMove.Eu