bg en

Ръководна роля на ЕС за биоразнообразието

08.10.2010
Депутатите призоваха ЕС и международните партньори да увеличат инвестициите за защита на биологичното разнообразие в приета днес резолюция. Техният призив бе отправен преди десетото заседание на конференцията на ООН, посветено на биоразнообразието, което ще се проведе в Нагоя, Япония.

Резолюцията, одобрена с 505 гласа "за", 22 "против" и 41 "въздържали се", препоръчва различни стратегически цели на ЕС за десетото заседание на Конференцията на страните (СОР 10) по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, което ще се проведе в Нагоя от 18 до 29 октомври. Това събитие, което е в контекста на Годината на ООН на биоразнообразието, ще определи нови цели за 2020 г. и "визия" за 2050 г.

Председателят на Комисията по околна среда Jo Leinen (С&Д, Германия) коментира: "Липсата на мерки срещу загубата на биоразнообразие ще има пагубни последствия. ЕС трябва да заеме водеща позиция в борбата за защита на биологичното разнообразие на заседанието на ООН в Нагоя."

Инвестиции в биоразнообразието

Депутатите са "изключително обезпокоени", че целите за 2010 г. за "значително намаляване на загубата на биоразнообразие" в ЕС и в глобален план не са постигнати. Членовете на ЕП призовават Комисията и държавите членки да поемат водеща роля по време на заседанието на COP 10 чрез обявяване на конкретни финансови ангажименти преди срещата.

Депутатите отбелязват още, че глобалното финансиране за биоразнообразието трябва да бъде "драстично увеличено". Това е необходима инвестиция предвид факта, че щетите от загубата на биологично разнообразие в момента са приблизително 50 милиарда евро годишно, с тенденция към значително увеличение, се казва в резолюцията.

Климатичните промени и развиващите се страни

Членовете на ЕП признават, че биоразнообразието и климатичните промени представляват общи заплахи, също както и обезлесяването. Към подобни заплахи са особено уязвими развиващите се страни. Депутатите искат да се уверят, че хората в развиващите се страни са компенсирани за работата по защита на биологичното разнообразие и са защитени от последствията от изчезването на различни биологични видове.

Стратегически и водещи цели за 2020 г.

Предложените в резолюцията цели за 2020 г. включват:
• вредните за биологичното разнообразие субсидии да бъдат премахнати;
• обезлесяването да бъде преустановено;
• пагубните риболовни практики да бъдат премахнати;
• най-малко 20% от земните, сладководните и морските зони да бъдат защитени;
• предотвратяване на изчезването на застрашените видове.