bg en

Резултати от Натура 2000 в Пазарджишка област

06.04.2008
Приключи училищният кръг на състезанието “НАТУРА 2000” в Пазарджишка област. В него се включиха 267 участници от 26 училища. Участниците са се справили отлично и са научили много за защитените територии и видове в България и по-специално в Пазарджишка област.
Резултатите на всички участници може да видите в раздела на нашия сайт: "За студенти и ученици".