bg en

Реинтродукцията на редки видове - успехи и предизвикателства

Лекция
09.01.2015
Както знаете, всяка година хиляди видове изчезват от лицето на земята, ареалите им се стесняват и популациите намаляват. Човешката дейност, промяната на хабитатите, климатичните промени, всичко това намалява биоразнообразието с огромни темпове. Но какво е нужно, за да обърнем тази тенденция? Можем ли да върнем видове, които са изчезнали от природата на България? Научете как, с историята на два емблематични вида - белоглавия лешояд и белошипата ветрушка, които са на път да спечелят битката с времето. За начините за възстановяване на редки видове животни, за проблемите и победите, ще ви разкаже Елена Кметова от ”Зелени Балкани".
 
Темата: “Реинтродукцията на редки видове - успехи и предизвикателства", 14. 01.(сряда), от 18:30 ч., зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет “ Св. Климент Охридски.


Ето и линк към Facebook събитието: https://www.facebook.com/events/859312764091241/?ref=52&source=1

 
Курсът се подпомага от Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.