bg en

Reefformers – вертикалните мидени рифове

Reefformers
Reefformers – вертикалните мидени рифове- иновативна екологична технологията с икономическо и стопанско значение. Косвените ефекти върху икономиката на този тип мидени рифове са защитата, отхранването, както  и осигуряването на места за възпроизводство на множество рибни и нерибни видове. Това ще увеличи устойчиво капацитета в целият сектор Рибарство с всички произтичащи  ползи за това.

Екипът на Refformers, включващ и производителя Sea Harmony ltd, работи за практическо решаване на проблемите в морската екология от средата на 90-те чрез развитие на технологиите за аквакултури . След редица експериментални и теоретични постановки успяват да съберат ценен практически опит и експертиза в съчетаването на екологичните ползи и икономическите интереси на обществото в устойчива симбиотична биотехнология. 

За повече информация:
http://www.reefformers.com/
Морето и мидените рифове – надежди и бъдеще 429.15 KB () Свали
Плакат на Reefformers 3.23 MB () Свали