bg en

Разследване „Безопасни ли са лифтовете на Витоша“ на Теодора Трифонова и документален филм „Мисия гора“ на Ладислав Цветков - BTV репортерите

btv
Репортажът „Безопасни ли са лифтовете“ е излъчен на 31 януари 2016 и представлява подробен анализ на причините за текущото състояние на лифтовете на Витоша. Непосредствен повод за материала е нещастният случай, при който дете пада от лифт на Витоша пред очите на баща си, тъй като вратичката на кабинката внезапно се отваря. Материалът проследява всички гледни точки – на Витоша ски, на Софийска община, на природозащитниците, Цеко Минев и бащата на пострадалото дете. Описват се и други нещастни случаи, случили се през последните години на Витоша като репортерката Теодора Трифонова непрекъснато си задава въпроса защо на практика Витоша ски не обновява лифтовете. Разследването и интервютата, които тя провежда изобличават оправданията на Витоша ски, че Законът за горите им пречи да обновят лифтовете – това твърдение се оборва последователно от природозащитници, директорът на Природен парк Витоша и цитирани текстове за Закона за горите.
 
„Мисия гора“ е документален филм на Ладислав Цветков . Целта му е да повдигне темата за опазването на горите във фаза на старост, известни като вековни гори у нас. Той е част от кампания за тяхната защита, нещо което само преди няколко дни е факт и 109 хил. хектара стари гори са защитени за срок от 35 години. Репортерът Ладислав Цветков интервюира най-различни представители на институции, експерти, природозащитници, които обясняват подробно какви са ползите от вековните гори - дом за десетки защитени видове; пречка и спирачка за наводнения и ерозия на почвата; обект на туристически и научен интерес. Повдигнат е и въпросът за това какви мерки предприема или ще предприеме Министерство на земеделието и храните, за да запази вековните гори. Материалът е обективен, представя различни гледни точки и съдържа пожелание огромното богатство, с което България разполага – вековните гори да бъде опазено.

Повече информация:
„Безопасни ли са лифтовете“
Мисия гора