bg en

Растения по пясъчните дюни и дюнни местообитания в България

Дюни
21.03.2016
Тази седмица на фокус ще са пясъчните дюни и видовете, характерни за тях. Ще разберем повече за дюнните местообитания и за тяхната значимост. Ще се запознаем с за биологията на най-редките растителните видове, обитаващи тези чудни хабитати и за проблемите в тяхното опазване. На 23. 03 (сряда), от 18:30 ч., в зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
Темата: „Растения по пясъчните дюни и дюнни местообитания в България.”

Лектор: доц. Антоанета Петрова – директор на Ботаническата градина при БАН

Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/472867592904489/