bg en

Работна среща за наводненията

14.02.2007
БФБ организира среща за опазване на речните екосистеми и устойчиви мерки за предотвратяване на наводненията, която ще се проведе на 15 февруари от 10.00 до 14.00 часа в хотел „Света София”.
Участниците в срещата са представители на отговорните държавни институции, научните среди и неправителствените организации.
Ще бъдат представени европейските добри практики за предпазване и ограничаване на щетите от наводнения. Ще се проведе дискусия за възможностите за прилагане на естествени мерки за защита и ще се обсъдят бъдещи действия и проекти на заинтересованите страни.