bg en

РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО „НАТУРА 2000”

05.04.2009
Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Регионален исторически музей – Благоевград, Регионалната инспекция по околна среда и води – Благоевград, Дирекцията на Природен парк „Беласица”, Дирекциите на Национален парк „Пирин” и „Рила” организират състезанието “НАТУРА 2000” между училищата в областта. То се провежда в два кръга – училищен (по места) и финален (в Благоевград). Първият кръг ще бъде в периода 13-17 април.
Състезанието се реализира по проект, одобрен от Министерство на образованието и науката и финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”.
Организаторите изказват специална благодарност на преподавателите и директорите на училища, ангажирали се с организацията на училищния кръг и с подготовката на участниците! Желаем успех на всички участници!