bg en

Пътуващ ботанически семинар „Степите на Калиакра и Таушан тепе“

сн.Тихомира Методиева
13.06.2019
След проведените през пролетта  курсове по ботаника за любители, в началото на юни БФБ организира и пореден Пътуващ ботанически семинар. Този път той беше насочен към запознаване с флората на степните местообитания в Североизточна България. Група от 36 души - любители и професионалисти - посети няколко обекта с изключително богатство на редки растителни видове:  Острия хълм, Побитите камъни, Калиакра, Шабленска тузла и Таушан тепе. Всички те са част от Важните места за растенията в България и са включени в защитени зони от мрежата "Натура 2000".

Водач сред природата беше доц. д-р Антоанета Петрова - Директор на Ботаническата градина на БАН.  Участниците в ботаническия тур наблюдаваха ендемичните цар-борисов лопен и калиакренска метличина, защитените видове твърда песъчарка, борзеанов игловръх, ефедра и червено усойниче, характерните за степните съобщества перестолистен конски босилек, лъжеармеровиден карамфил, пясъчно коило, теснолистен миск, жълто асфоделине, и много други. Особен интерес предизвика срещата с едва напъпилата янкиева метличина - световно застрашен вид, включен в Директивата  за местообитанията, който се среща само на няколко места в Румъния и България.


Участниците в ботаническия семинар "Степите на Калиакра и Таушан тепе" все още обобщават впечатленията си и изготвят общ списък на наблюдаваните видове, но вече планират следващи ботанически екскурзии в слабо познати кътчета на България.