bg en

Първите интерпретативни маршрути в Природен парк „Беласица”

Първите интерпретативни маршрути в Природен парк „Беласица”
24.11.2008
Специално обучени водачи представят темите по любопитен начин - чрез игри, интересни задачи и специални подходи на интерпретация, така че туристите сами да извличат информацията. По маршрута в помощ на водача са поставени атрактивни информационни табла. За посетителите, които нямат възможност да си наемат водач или предпочитат да минат по пътеката сами, са подготвени дипляни.

Началото на пътеката „Животът на кестена” е в центъра на с.Коларово, където е разположено входното табло за маршрута. Следвайки синята маркировка посетителите могат да се пренесат в непознатия и уникален свят на кестеновата гора, пълен с очарователни обитатели. Продължителността на маршрута е 2.30 часа (без почивките:), а дължината му – 5,3 км. Темите на информационните таблата са: животът на кестена, растенията в кестеновите гори, животните в кестеновите гори, кестенът в бита на хората, грижа за кестеновите гори.

Пътеката „Пеперудите и цветята на Беласица” започва от центъра на с. Яворница. Следвайки синята маркировка туристите се докосват до красивия и пъстър свят на цветята и пеперудите. Продължителността на маршрута е 1.20 часа (без почивките:), а дължината му в двете посоки – 2,8 км. По пътя има четири информационни табла: жизненият цикъл при пеперудите, пеперудите и цветята на открито, в храсталаците и в гората.

Туристическите маршрути „Животът на кестена” и „Пеперудите и цветята на Беласица” са част от проект “Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”. Изпълнител на проекта е Българска фондация Биоразнообразие – клон Беласица, в партньорство с община Петрич, Пирински Туристически форум и Туристическо дружество „Калабак”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и всички партньори.