bg en

Първи „туристи” по новите маршрути в „Беласица”

Първи „туристи” по новите маршрути в „Беласица”
20.04.2009
Пътеката „Пеперудите и цветята на Беласица” започва от центъра на с. Яворница, дълга е 2,8 км (в двете посоки) и отнема около час и половина. По пътя има четири информационни табла: жизненият цикъл при пеперудите, пеперудите и цветята на открито, в храсталаците и в гората.

Забавните игри и оригинално поднесената информация разпали любопитството на децата и желанието им да посетят и другата интерпретативна пътека - „Животът на кестена”, която е в близост до с.Коларово и пренася посетителите в непознатия и уникален свят на кестеновата гора, пълен с очарователни обитатели.

Тази година БФБ – клон Беласица подготвя още два тематични маршрута, които ще бъдат в близост до двете хижи в планината – „Приятели” (за дърветата в Беласица и техните приятели – хората, другите растения, животните и гъбите) и „Пътека на мравката”.

Посещението на първите туристи обедини усилията на два проекта – „Ние мислим за нашето бъдеще”, финансиран от Европейски социален фонд по договор BG 051PO001/07/4.2-01/566/02.07.08 (изпълняван от община Струмяни) и “Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (изпълняван от БФБ – клон Беласица).