bg en

Първи кръг от екологичното състезание “Осоговска планина – опазване и биоразнообразие“ ще се проведе в Кюстендил

осогово
23.04.2013
На 26 април 2013 г. в 11 училища от района на община Кюстендил и община Невестино ще проведе първото по рода си екологично състезание за Осогово. То е организирано от Българска Фондация Биоразнообразие в тясно сътрудничество с учителите от района и е наречено “Осоговска планина – опазване и биоразнообразие”. Ученическото състезание е част от проект “Осогово в Зеления пояс” и има за цел да засили интереса и познанията на децата от района към биоразнообразието на Осоговска планина и възможностите и начините за неговото опазване.
В продължение на два месеца ученици от училищата в района имаха възможност да се подготвят за състезанието с помощта на учебни ръководства, изготвени специално за случая, които предоставиха информация на всички природoлюбители – малки и големи за видовете защитени територии, за биологичното разнообразие и неговото опазване в Осоговска планина. Ръководството може да изтеглите в pdf формат от сайта на БФБ, раздел „За студенти и ученици“.
Състезанието ще се проведе в два кръга – първият от които, вътреучилищния ще се случи на 26 април. Петима от участниците с най-добри резултати от първи кръг във всяко училище ще имат възможност да участват и във втория кръг на състезанието, който ще се проведе в началото на юни. Природолюбителите с най-добри резултати от втори кръг ще получат специална награда – участие в познавателна екскурзия през лятната ваканция на 2013 година.