bg en

Първи европейски конгрес по консервационна биология

Първи европейски конгрес по консервационна биология
30.08.2006

През последните 10 години Европа бе в период на бързи политически и екологични промени. Да посрещнеш тези предизвикателства и да планираш устойчив път за биоразнообразието и за бъдещите поколения бе най-важната задача на консервационните биолози.

 

Консервационната биология би имала твърде слабо въздействие, ако не се използва като част от политическия контекст. След срещата в Егер обаче, нуждата от изграждане на силно и ефективно консервационно общество в Европа, вече няма да е толкова спешна, защото тези повече от 1300 участника показаха, че такова на стария континент вече има.

 

За повече информация: www.eccb2006.org