bg en

Първата теренна практика по програма "Бъдещи природозащитници" беше за старите дървета

начало
12.05.2019
На 11 май беше проведена първата теренна практика от обучителната програма "Бъдещи природозащитници". Темата й беше "Старите дървета", а лектор - Момчил Панайотов. Мястото - в защитена местност манастирска кория в близост до Горнобанския манастир "Св. Св. Кирил и Методий", който се намира в планината Люлин.
 
Участниците в програмата трябваше предварително да се подготвят за обучението, като се ориентират чрез ГИС системата на ЮЗДП какви дървета има в близост до манастира, какви мероприятия са предвидени в гората, колко възрастна е тя и дали попада в Натура 2000 зона.
 
Рано сутринта на 11 май горската практика започна с много настроение и благоприятно време. Момчил Панайотов показа различни видове дървета и разказа как по наличието на гъби в дървесината може да се разпознава степента на разложение на дървото. Той демонстрира и класификацията на мъртвите и живи дървета, според микрохабитатите, които предлагат.  Участниците се запознаха и с маркировките, които определят законната сеч, границите на горски отдел, дърветата за оглед при сеч и др.
 
Образователното приключение продължи с т.нар. "таксономичен анализ", проведен на пробна площадка с радиус 21.85 м. Всички присъстващи изпробваха и успешно се справиха със специализираните уреди, които измерват височината и диаметъра на дърветата, за да определят структурата и фаза на старост на гората. Те се научиха и как да определят и степента на възобновяване на гората - на пробни плошадки 2 на 2 метра в рамките на пробната площ бяха преброени и описани по вид и височина пониците на дърветата, за да се определи възобновителния потенциал на гората. Тъй като колкото е по-голям даден поник, толкова шансът му да оцелее е по-голям. Пониците изискват специални познания за разпознаването им, тъй първите две листа не приличат на листата на растението, от чийто вид са.
 
Теренната практика беше организирана по проект "Бъдещи природозащитници", който се изпълнява с подкрепата на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия по направление К2 Стратегически партньорства с Договор № 2018-1-BG01-KA203-047962