bg en

Първата стая за увеличена реалност бе открита в община Доксато

интерактивен портал
04.11.2012
Екип на БФБ участва в семинара за повишаване на природозащитното съзнание в Калампаки, Драма на 1 и 2 ноември 2012 и в заключителната конференция на партньорите от проекта „Транс-гранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните, с приноса на Българска фондация Биоразнообразие” по Програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013”.
На 2 ноември се състоя официалното откриване на първата от трите екологични информационни „клетки” в Агора, община Доксато. След църковния водосвет лично кметът на Община Доксато г-н Анастасиос Хаджилазару откри новият природозащитен център, който е разположен в бивше училище и разполага с разкошен двор за занимания на открито. Приветствия поднесоха изпълнителният директор на БФБ – г-жа Румяна Иванова и зам.кмета на Община Баните – г-жа Евелина Кадиева. След което разделени на няколко групи, на гостите бе представена първата стая за увеличена реалност на Балканския полуостров, в която чрез специални информационни технологии с картина и звук посетителите буквално се потапят в света на Рила и Пирин, запознават се с дивата коза, редките растения, научават какви са проблемите на отпадъците и др.
Демонстриран бе интерактивният интернет портал, създаден по проекта, който поставя въпроси / проблеми на околната среда, решения за тях, представя местните природни ресурси (флора и фауна), добри практики, панорамни снимки и др.
Особено занимателно бе в инфо киоска, където с помощта на интерактивна дъска могат да се решават тестове на различни природни теми, да се привлече вниманието на младите хора и чрез игрите, предпочитани от тях да се провокира интереса им към опазването на природата.
Предстои стая за увеличена реалност да бъде създадена и в Регионалния исторически музей в Благоевград. Екипът на БФБ, който работи в офиса в Благоевград разработва 3-те сценария и подготвя информационния център, който ще предоставя информация както за партньорите по проекта, така и за природата на Рила, Пирин и Беласица.