bg en

Първата детска градина със слънчеви колектори в община Петрич

Първата детска градина със слънчеви колектори в община Петрич
28.08.2008
След поредица от обсъждания с експерти и община Петрич, партньор по проекта, за моделни обществени сгради бяха избрани детските градини в селата Самуилово и Коларово. Детските градини употребяват голямо количество топла вода, а поставянето на слънчеви инсталации може да намали разходите за загряване на битова вода до 80% през летните месеци.

Община Петрич подкрепи реализацията на тази инициатива, като пое сериозен ангажимент по съфинансирането (30% от стойността на колекторите и монтажа в детската градина в с.Коларово). Други 3 колектора са доставени в детската градина в село Коларово и скоро предстои и тяхното поставяне.

Поставянето на слънчевите колектори е част от усилията на БФБ-клон Беласица да се популяризират добри примери и практики за устойчиво ползване на природните ресурси в близост до най-новия природен парк в България – Беласица. Предвижда се насърчаване на собствениците на къщи за гости, семейни хотели и хижи да ползват слънчевата енергия по-ефективно. Още 10 слънчеви колектора ще бъдат предоставени на такива собственици от района на подгорските села (при 70% финансиране по проекта и 30% собствено участие). Заинтересованите се запознаха с възможностите по проекта на информационна среща на 23.08.2008 в читалището на село Самуилово.

Тези дейности са част от проект „Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”, с финансовата подкрепа на ПМП на Глобалния екологичен фонд. Партньори по проекта са Община Петрич, Туристическо дружество „Калабак”, Пирински туристически форум. Практическия семинар се осъществи с любезното съдействие и подкрепа от ЕС „За Земята”.