bg en

Първа транснационална среща на партньорите по проект „BIO-INNOVATE“

sreshta
26.11.2019
​На 22-и ноември 2019 г. в сградата на община Просочани, Гърция беше проведена първата транснационална среща на партньорите от България и Гърция по проект "Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“ с кратко име „BIO-INNOVATE“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“
 
Присъстваха представители на всички партньорски организации: Солунският университет „Аристотел“, Гърция (AUTH - Aristotelio Panepistimio Thessalonikis), общините Гоце Делчев и Просочани и Българска фондация Биоразнообразие, които направиха кратки презентации на своя бъдещ принос към проектните дейности.
 
На срещата беше обсъден и приет подробен план за действие, включващ цели, дейности, резултати,  показатели, времева рамка и ресурси на съответните дейности по проекта.