bg en

Първа кръгла маса в рамките на проект РИФОВЕ

лого ЕС
30.11.2012
На 29 и 30 ноември в Одеса, Украйна, се провежда Първа кръгла маса в рамките на проект „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“ по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2007-2013“ финансирана от ЕС.
Целта на тази кръгла маса е да се направи преглед на законодателната и институционалната рамка заедно с административните процедури свързани със съхранението и възстановяването на рифовете в Черно море в страните партньори по проекта - България, Украйна, Румъния, Грузия и Турция.
Учени, изследователи, еколози, юристи и представители на обществени организации обменят информация и обсъждат правните и екологичните аспекти на използването на изкуствени рифове, нужните мерки за подкрепа, обмяна на опит и взаимодействие между заинтересованите страни от Черноморския басейн.
При откриването на кръглата маса приветствие отправиха проф. Борис Александров, директор на Одеския клон на Института за биология на южните морета и г-н Петко Цветков - ръководител на проект „РИФОВЕ“ от страна на Българска Фондация Биоразнообразие - водещ партньор в проекта.
Партньори по проект „РИФОВЕ“ са: Българска Фондация Биоразнообразие с клон Калиакра, румънската НПО „Маре Нострум” - Констанца, Грузинския държавен университет „ИЛИА“ – Тбилиси и Турския черноморски технически университет - Трабзон, както и домакина на кръглата маса - Одеския клон на Института за биология на южните морета.
„Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“ е международен пилотен проект насочен към научното изследване на екологичното въздействие на изкуствените рифове в Черно море. Общият бюджет на проекта е 627 650 евро, от които безвъзмезна помощ, осигурена от ЕС чрез Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013“ - 564 885 евро.
Предстои пускането на интернет сайт на който ще бъде представяна допълнителна информация по изпълнението на проект РИФОВЕ, включително снимков и видео материали, научни и популярни статии.