bg en

Първа копка (или първа гребка) за почистване на обходния канал на Атанасовско езеро (с видео)

Първа копка (или първа гребка) за почистване на обходния канал на Атанасовско езеро
14.03.2013
Вчера бе дадено началото на почистването на обходния канал на Атанасовско езеро в северната му част, където е и едноименният резерват. Вместо да режат ленти, организаторите от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) и „Черноморски солници” АД разбиха бутилка шампанско в кофата на новия багер, за да му върви леко и безаварийно работата. Дъждът, който се изваля по време на събитието също е добър знак, че работата ще върви по вода. Първата кофа с тиня от канала бе извадена от дългогодишния багерист на солниците – Иван Гърбачев под вещото наблюдение на инж. Андриана Андреева от екипа на проекта „Солта на живота”.

Бaгepът, тип „Драглайн” (еднокофов, въжен с дължина на стрелата 13.7 м и обем на кофата 0.8 м3), бе закупен по Проекта на БФБ “Солта на живота”, финансиран от програма LIFE+ на ЕС, като 50% от стойността му бе осигурена от донора, а останалите 50% от партньора по проекта - „Черноморски солници” АД. Това е една дългосрочна инвестиция, която ще позволи ежегодната поддръжка на канала и след края на проекта.

За 6-те години действие на проекта, с помощта на багера, трябва да бъдат изчистени 23 км, т.е. цялата дължина на обходния канал на Атанасовско езеро. Работата ще бъде съобразена с периода на гнездене на птиците, за да няма безпокойство за редките обитатели на лагуната, което означава, че средно на година ще бъдат почиствани 3-4 км.

Това е една от най-важните директни природозащитни дейности по проекта „Солта на живота”, която ще гарантира предпазването от наводнения и ще намали замърсяването на лагуната Атанасовско езеро. Обходният канал и прилежащата му дига са изградени основно със защитна функция и играят важна роля в управлението на водните нива. След наводненията през 2006 и 2010 година и двете значително са увредени - каналът е задръстен с кал и нежелана растителност, а дигата в някои участъци също се нуждае от спешен ремонт. Това намалява защитните способности срещу нови наводнения и притока на замърсени води от околните земи, което причинява еутрофикация в лагуната и води до намаляване на хранителната база за много редки видове птици. Каналът събира целия поток на повърхностните води от валежи, топене на сняг и др., както и водите от няколко малки реки. Той е с обща дължина от 23 км и се състои от две секции - дренажен и морски канал.

Почистването на канала е важно и за жителите на Бургас и особено на кварталите „Изгрев” и „Зорница”, тъй като мястото се асоциира от хората предимно като развъдник на комари и неприятни миризми през лятото. Неговото почистване ще допринесе за една по-добра градска околна среда и ще повиши качеството на живот. Скоро около част от канала ще бъде изградена и подходяща туристическа и рекреационна инфраструктура, интерпретираща значимото биоразнообразие и традиционния добив на морска сол.

Проектът „Солта на живота” се изпълнява от БФБ в партньорство с Българското дружество за защита на птиците и „Черноморски солници” АД и е добър пример за успешно партньорство между екологичните организации и бизнеса, както и за природосъобразен бизнес, който подпомага и улеснява живота на стотиците редки видове, обитателите на езерото.

Виж копката тук: www.youtube.com/watch