bg en

Проверки за препарати в Несебър и Равда

Проверки за препарати в Несебър и Равда
30.10.2007
Ловът на мечки и притежаването на мечи кожи е забранено от закона. Изключение може да има единствено когато е установено от комисия, че има мечка стръвница и се налага нейното отстрелване. В тези редки случаи този, който е извършил отстрела плаща значителна сума за това право, срещу което получава и разрешение да притежава нейната кожа. Това се установява с няколко документа издадени от МОСВ. Такива липсваха на собствениците на заведението в Несебър. Мечата кожа се притежаваше и излагаше в нарушение на закона и бе конфискувана.

За съставените актове ще бъдат издадени наказателни постановления. Глобите за излагане и притежаване на защитени животински видове варират от 100 до 5 000 лева за физически лица и от 500 до 10 000 лв. за юридически лица. Същевременно Наказателния кодекс предвижда, който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни без необходимото за това разрешение, да се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от хиляда до пет хиляди лева и с компенсиране на нанесените щети.