bg en

Проверки за препарати на защитени видове в Банско

19.08.2007
В Банско са регистрирани едни от най-фрапиращите случаи на нарушения. По време на проверката са били инспектирани над 15 заведения и иззети над 20 препарата на следните видове животни:

- Шипопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni) – 2 бр.
- Обикновен мишелов (Buteo buteo) – 5 бр.
- Керкенез (Falco tinnunculus) – 1 бр.
- Голям ястреб (Accipiter gentilis) – 3 бр.
- Малък ястреб (Accipiter nisus) – 1 бр.
- Черен кълвач (Dryocopus martius) – 1 бр.
- Голям пъстър кълвач (Picoides major) – 1 бр.
- Кукувица (Cuculus canorus) – 1 бр.
- Дива коза (Rupicapra rupicapra) – 3 бр.
- Невестулка (Mustela nivalis) – 1 бр.
- Дива котка (Felis silvestris) – 2 бр.

Съставени са актове на собствениците на заведенията, като глобите по Закона за биологичното разнообразие за излагане на обществено место варират от 500 до 20 000 лева (последното, ако е световно застрашен вид). В някои от случаите собствениците сами са отстранили препратите, но на други места се е стигнало до отправяне на заплахи както към участниците в проверката, така и към телевизионните екипи, които са заснемали акцията.

Особено фрапиращ е случаят в хотел „Пирин”, където адвокатът на хотела заплаши, че ще се обади на министъра, ако проверяващите настояват да конфискуват незаконните трофеи от дива коза, черен кълвач и хищни птици.

След като мълвата, че са конфискувани трофеите на хотел "Пирин", тръгнала из Банско, собствениците на другите заведения сами свалили препаратите, преди да дойде проверката, така че на места били открити само стърчащи гвоздеи и паяжини.

Още през 2006, докато разработваше Плана за действие за дивата коза, екип на БФБ установи, че в 70% от ресторантите на Банско има изложени незаконни трофеи на защитени видове. Подаден бе сигнал до МОСВ, Националното управление по горите и прокуратурата с настояване да се предприемат спешни мерки за спиране на тези закононарушения.

Покрай многобройните спекулации със земи и увеличаването на броя на местата за настаняване и хранене в Банско, бившето планинско градче от няколко години се превърна в „град на недосегаемите”. В тази връзка и поради големия размер на нарушенията трябвало да бъдат осигурени проверки съвместно с жандармерията, за да бъдат избегнати евентуални конфликти на местните полицаи и „местните” хора.

Междувременно са отправени неколкократни предупреждения в заведенията, че се излагат забранени видове, което е незаконно, но до този момент препаратите не били отстранени.

Настрана остава естетическата и здравната страна на въпроса, свързан с излагане на животински видове и части от тях в места за хранене, защото тук трябва да се намесят други заинтересовани страни и най-вече самите посетители, на които също не бива да е безразлично в каква среда се хранят те и семействата им.