bg en

Проверка за конфликт на интереси на зам. председателя на земеделската комисия Емил Димитров

16.05.2012

Премиерът Бойко Борисов да обяви официално кой стои зад офшорната фирма "Витоша ски", заради която променят Закона за горите

По повод продължаващото гласуване на второ четене на промените в Закона за горите коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” очаква Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика при Народното събрание да проверят заместник председателя на парламентарната комисия по земеделие и гори Емил Димитров за потенциален конфликт на интереси и действия в частен интерес в качеството му на лице, заемащо публична длъжност.
Съгласно подадена от него декларация, Емил Димитров е собственик на гори и земеделски земи, а свързани с него лица, съгласно публикации в медиите, са собственици и управляващи на фирми, свързани с горско стопанство, дърводобив, стопанисване и ползване на дивеч в дивечовъдни участъци.
Частният интерес на Емил Димитров вероятно се изразява в получаване на облага от материален характер, защото е подкрепил предложението на други народни представители за промени в Закона за горите, което води до улесняване на изсичането на частни гори под 20 декара, каквито той притежава.
Също така депутатът е внесъл и е гласувал за предложение за промени в Закона за горите, което премахва дължимата към държавата сума при промяна на предназначението на горски имоти и земеделски земи за строителство на ски лифтове, ски писти и открити съоръжения, обслужващи спортни, културни, както и религиозни нужди. Това изменение вероятно би намалило разходите на Емил Димитров и на свързани с него лица и фирми, когато искат да извършват такива строежи в притежаваните от тях горски имоти.
Емил Димитров е внесъл и е гласувал в полза на текстове в промените в Закона за горите, които премахват дължими суми за охрана и опазване на дивеча при ползване на държавна база в ловните стопанства, каквато вероятно ползват и свързани с него лица и фирми.
Природозащитниците настояват също така премиера Бойко Борисов да обяви кой стои зад офшорната фирма "Витоша ски", която притежава почти всички ски съоръжения в Природен парк Витоша. Част от тях бяха приватизирани от общината, когато министър председателят беше кмет на София. Така премиерът Бойко Борисов ще разкрие пред обществото в чия персонална полза се правят промените в Закона за горите.
Коалицията "За да остане природа в България" ще проведе протестно шествие срещу промените в Закона за горите тази вечер. Участниците ще се съберат на пл. "Света Неделя" от 18,30 ч. и ще тръгнат към парламента.
Промените в Закона за горите ще доведат до непрозрачна приватизация на един от последните обществени ресурси, защото:
- Ще се предоставя държавна гора за частни строежи, което беше целта и на заменките на гори при Тройната коалиция
- Предлага се това да става без конкурс, т.е. на нереални и непазарни цени и с подбрани по корупционен начин частни инвеститори
- Позволява дозастрояване на най-ценните български гори по планините, включително в природните паркове, след като заменките позволиха приватизирането и застрояването на Черноморието
- Позволява се доизсичането на всички частни гори под 20 декара без горскостопански проект и екологична оценка.
Промените в Закона за горите подаряват българските гори на няколко добре известни бизнесмени, предупреждават природозащитниците.