bg en

Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк