bg en

Проучване и опазване на прилепите в България

Прилепче
08.06.2015
Тази седмица ще ни гостува част от екипа на „Зелени Балкани“, които ще разкажат защо прилепите са уникални и интересни и защо си струва да се проучват и опазват. Прилепна страна ли е България и как да покажем на хората тези обвити в мистерия същества? Как се проучват безшумно летящите в мрака бозайници и как се „следват дирите им“. На 10. 06 (сряда) от 18:30 ч., в зала 163, в Биологическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“

Тема: Проучване и опазване на прилепите в България

Курсът се подпомага от Проект „За Балкана и хората” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.