bg en

Промени в управлението на БФБ

15.07.2009
От 1 май 2009 г. БФБ има нов временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор - г-жа Румяна Иванова, член на екипа на БФБ от 2000 година.
В стремежа си да изградим една „по-съвършена” организационна структура от досегашната, през май 2009 г. създадохме Изпълнително бюро, което най-точно отговаря на стила на управление на БФБ. Целта на Бюрото е да се подобри управлението и координацията в организацията и да се осигури колективно и прозрачно вземане на решения.
Изпълнителното бюро включва Изпълнителния директор, координаторите на тематичните групи и управителите на клонове (БФБ има четири тематични групи и четири юридически регистрирани клона – Странджа, Калиакра, Източни Родопи и Беласица).
Повече подробности в раздела «БФБ отблизо».