bg en

Прокуратурата потвърди съмненията за незаконни строежи в ски зона Банско

ски лифтове Банско
24.02.2014
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" получи писмо от Върховна административна прокуратура, с което са потвърдени дългогодишните съмнения за множество закононарушения при изграждането на ски зона Банско в Национален парк Пирин. Проверката бе назначена по повод сигнали на природозащитници, че предложените от община Банско скандални промени в Плана за управление на Национален парк Пирин имат за цел не само ново застрояване на парка, но и узаконяването на незаконни строежи в ски зона Банско.
Завършването на проверката е поверено на Окръжна прокуратура - Благоевград, от която се очаква установи причините и потенциалните виновни лица, допуснали незаконосъобразното строителство в Национален парк Пирин. Обект на разследването са например:
- Ски пистите „Плато-1“, „Шилигарник 2“ и „Стражите“, за които е установено, че са изградени в нарушение на концесионния договор и на екологичното законодателство. Тези писти, сходно на всички писти в ски зоната, не притежават и задължителните по закон разрешения за експлоатация.
- Ски влек в м. Чалин валог и четириседалков лифт в м. Платото, за които се счита, че са изградени в нарушения на концесионния договор и екологичното законодателство.
- Резервоар за вода в м. Бъндеришка поляна, за който е установено, че е изграден в нарушение на концесионния договор и на екологичното законодателство, тъй като надхвърля 150 пъти обема на разрешения от екоминистерството резервоар.
- обекти за обслужване, изградени без съгласувателни документи за въздействие върху околната среда.
Проверката на прокуратурата показва нарушенията, извършени в ски зона Банско в Национален парк Пирин, на които природозащитниците обръщат внимание от години!
Коалицията "За да остане природа в България" очаква след вече предприетите действия прокуратурата да запази своята обективност и при доказването на незаконно строителство в защитената територия на парк Пирин.
Природозащитниците припомнят, че изграждането на нови ски съоръжения в националните паркове е в противоречие с чл. 21 от Закона за защитените територии. Допуснатото незаконно застрояване в Национален парк Пирин вече доведе до заплахи за включване на парка в световното наследство в опасност от страна на ЮНЕСКО.